Download PDF Warfare in Medieval Brabant, 1356-1406 (Warfare in History)

Free download. Book file PDF easily for everyone and every device. You can download and read online Warfare in Medieval Brabant, 1356-1406 (Warfare in History) file PDF Book only if you are registered here. And also you can download or read online all Book PDF file that related with Warfare in Medieval Brabant, 1356-1406 (Warfare in History) book. Happy reading Warfare in Medieval Brabant, 1356-1406 (Warfare in History) Bookeveryone. Download file Free Book PDF Warfare in Medieval Brabant, 1356-1406 (Warfare in History) at Complete PDF Library. This Book have some digital formats such us :paperbook, ebook, kindle, epub, fb2 and another formats. Here is The CompletePDF Book Library. It's free to register here to get Book file PDF Warfare in Medieval Brabant, 1356-1406 (Warfare in History) Pocket Guide.

Mouse over to Zoom - Click to enlarge. Have one to sell? Sell now - Have one to sell? Get an immediate offer. Get the item you ordered or get your money back. Learn more - opens in new window or tab. Seller information forthehistorian Contact seller. Visit store. See other items More See all. Item Information Condition:.

Warfare in Medieval Brabant, Warfare in History. Sign in to check out Check out as guest. The item you've selected was not added to your cart. Add to Watchlist Unwatch. Watch list is full. Longtime member. Visit eBay's page on international trade. Item location:. Gettysburg, Pennsylvania, United States. Ships to:. This amount is subject to change until you make payment.

For additional information, see the Global Shipping Program terms and conditions - opens in a new window or tab This amount includes applicable customs duties, taxes, brokerage and other fees. For additional information, see the Global Shipping Program terms and conditions - opens in a new window or tab.

Estimated between Fri. Please note the delivery estimate is greater than 6 business days. Special financing available. Any international shipping and import charges are paid in part to Pitney Bowes Inc. Learn More - opens in a new window or tab International shipping and import charges paid to Pitney Bowes Inc.

Learn More - opens in a new window or tab Any international shipping and import charges are paid in part to Pitney Bowes Inc. Learn More - opens in a new window or tab Any international shipping is paid in part to Pitney Bowes Inc. Learn More - opens in a new window or tab. Report item - opens in a new window or tab. Seller assumes all responsibility for this listing. Item specifics Condition: Brand New: A new, unread, unused book in perfect condition with no missing or damaged pages.

See all condition definitions - opens in a new window or tab Read more about the condition. About this product. World War 2. Modern - Post World War 2. Warfare in Medieval Brabant The medieval duchy of Brabant was one of the most powerful principalities of the Low Countries. During the second half of the fourteenth century, it underwent a particularly dramatic period in its history: the House of Leuven was on the point of disappearance, the duchy was coveted by Philip the Bold of Burgundy, who was already dreaming of extending the "Burgundian Empire" and, by a network of alliances, Brabant was drawn into the Hundred Years' War.

The author reviews the successive conflicts which troubled the duchy between and ; the different authorities which influenced the course of military operations the duchess and the duke, their officers, and the Estates of Brabant ; describes the combatants, in particular the nobility and the urban militias; considers the practical aspects of warfare; and analyses the military obligations and contracts which bound the men at arms to the duke. Shipping and handling. This item will ship to Germany , but the seller has not specified shipping options.

Op zoek naar de motivatie en werkomstandigheden van vrouwelijke kopiisten in de laatmiddeleeuwse Nederlanden. In: Pleij Herman , Reynaert Joris. Boekproductie van handschriften naar druk L'ange Gabriel et le perroquet, selon Boccace. Leuven, Peeters, , pp. Transformations in charter production and preservation during the 'iron age ' tenth-early eleventh centuries. Risus mediaevalis. Laughter in medieval literature and art. Mediaevalia Lovaniensia. Series 1 : Studia Melis Stoke. Rijmkroniek van Holland: Den Haag, Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, , pp.

Rijks Geschiedkundige Publication. Grote Serie Reading, Writing and Devotional Practices. The Voice of Silence. Women 's Literacy in a Men 's Church, pp. Women's Literacy in a Men 's Church. Turnhout, Brepols Publishers, , p. Medieval Church Studies 9. Studien zur Geschichte und Kultur Nordwesteuropas 5. Memorabele bomen. De minneboom als allegorische constructie in de Middelnederlandse wereldlijke letterkunde. Benedictine local historiography from the Middle Ages and its written sources: some structural observations. Revue Mabillon, , 15, pp.

De romaanse doopvont. Onverwoestbaar en toch beschermd. Archaeologia Mediaevalis. Kroniek De stad in de CAJ. In: De opbouw van een archeologisch beleidsinstrument CAJ. Brussel, , pp. Bauforschung et dendrochronologie. In: De Jonge. Krista , Van Balen Koen. Preparatory Architectural Investigation Jacob Goethals-Vercruysse, archeologisch tekenaar 'avant la lettre'. Driejaar Centrale Archeologische Inventaris: een overzicht een stand van zaken.

In: De opbouw van een archeologisch beleids instrument CAJ. Maritieme archeologie, recente loot van de maritieme Volkskunde. In: Klausing Jef , Jansoone Roger. Op de vismarkt ben ik geboren! Zeevisserij en maritieme Volkskunde, pp. De Centrale Archeologische Inventaris: een databank van archeologische vindplaatsen. In: De opbouw van een archeologisch beleidsinstrument CAI. Brussel, Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Directie Monumenten en Landschappen, , 96 p. Atlas van de archeologische ondergrond van het Gewest Brussel Brussel, Ministerie van het Brusselse Hoofdstedelijke gewest, , 1 19 p.

Luchtfotografie en het archeologisch erfgoed van Drongen.

Menu de navegação

Zulte-Machelen: Donkerstraat. Van het graafschap Leuven naar het hertogdom Brabant: de verovering en de opbouw van een vorstendom. In: Van Uytven Raymond e. Geschiedenis van Brabant Een dualistisch maar machtig hertogdom Edele Brabant, Were di. In: von Buren Guido.

The Journal of Military History

De vorming van het hertogdom Nobles, chevaliers et clercs dans les chartes ducales, A l 'ombre du pouvoir: les entourages princiers au Moyen Age. De stem van de meester : de hertogen van Brabant en hun rol in het literaire leven Amsterdam, Prometheus, , p. Nederlandse literatuur en cultuur in de middeleeuwen. De Brabantse Leeuw sluimert Vreemde vorsten op de troon.

Queen Adeliza and the Lotharingian connection. De betekenis van paltsgraaf Herman II 1 - 1 voor het graafschap Brabant. Godfried van Leuven wordt hertog van Neder-Lotharingen.


  • Collapse: Philosophical Research and Development. Speculative Realism?
  • ISBN 13: 9781843830610.
  • Also in Series.
  • Tethered.
  • The Band: Trading Guys.
  • Warfare in Medieval Brabant, 1356-1406 (Warfare in History)!

In: de Kok Harry e. De 25 dagen van Vlaanderen. De kern van een dynastieke federatie. Bielefeld, , pp. Warfare in Medieval Brabant Suffolk, the Boydell Press, , p. Warfare in History. In: Villalon L. Leiden, Brill Academic, , pp. History of Warfare Een dichte bevolking in ogenschijnlijke welstand.

Een Brussels monument, de eerste stadsomwalling. Historische Woonsteden en Tuinen, , , pp. Etat de la question. Het archeologisch onderzoek naar de burcht van Halle. Een voorlopig verslag. Brussel, Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed, , 27 p. Un donjon-porche remarquable dans les environs de Bruxelles : le " castrum " de Haren ". Een stuk Herentalse stadsomwalling opgegraven.

Historisch jaarboek van Herentals, XIV, , pp.

Smidig studentbostad i centrala Borås

Het gewicht van de goede steden. Geen ware landbouwcrisis. Grootse ambities. Culturele initiatieven van de stad Brussel ten tijde van Filips de Goede. Literatuur in Brussel van de 14de tot de 18de eeuw. L'eau de la ville, l'eau des familles. Bulletin historique et artistique du Calaisis. Les bouchers bruxellois au bas Moyen Age. Profils d'entrepreneurs. In: Jaumain Serge , Bertrams Serge dir. La Basse-cour. De Nederlandstalige schepenakten van Diest van tot , berustend in het Stadsarchief te Diest.

In kannen en kruiken. Archeologisch onderzoek van een laatmiddeleeuwse context uit het klooster van de Geschoeide Karmelieten in Mechelen. Notarissen in Mechelen van tot De financieel-economische situatie van de stad Mechelen in het midden van de 14de eeuw De 'bosboom ' als beeld voor 's-Hertogenbosch. Asse, Heemkring Ascania, , p. Ascaniabibliotheek Moergestel tussen en De vorming van een Brabantse heerlijkheid.

Brabants Heem. Chanalaus Kallo in de Wase polders ofCaloes te Antwerpen. De vroegste geschiedenis van Kallo herzien. Aartsbisschop Joannes van Mytilene in Herne Het ontstaan van Halle. In: Eeckhout Godelieve. Liber amicorum Dr. Herman Vandormael. Pertee bodem geeft archeologische geheimen prijs. De burcht van Antwerpen en de dorpen in de Demer-Dijle- regio. De motte van Gaasbeek.

Battle of Worringen - Wikipedia

Boeren op loss, veen en zand. Van het graafschap Leuven naar het hertogdom Brabant. Het kerkelijke leven. Kerkelijk en godsdienstig Brabant tussen de jubeljaren en Het kerkelijk en godsdienstig leven van circa tot circa Bruxelles, Ed.

Swiss Mercenary Pike Men: The End of Cavalry Superiority in The Late Middle Ages [Medieval Warfare]

Hadewijch : writer, beguine, love mystic. Leuven, Peeters, , p. Lichaam in lichaam; ziel in ziel. Christusbeleving bij Hadewijch en haar tijdgenoten. Baarn; Gent, Ten Have; Carmelitana, , p. Een mystieke boom bij Hadewijch en Ruusbroec. Was Hadewijch a Beguine or a Cistercian?

An Annotated Hypothesis. Een Ordinarius '-kalender uit het klooster Groenendaal aan het einde van de vijftiende eeuw. Een bijdrage omtrent de Windesheimse heiligenkalender in de Zuidelijke Nederlanden. Beatrijs en Ruusbroec, in Brussel verenigd? Mystieke dynamiek op de top van de extase. Het overwesen van de ziel van Ruusbroec, het 'hart ' van de H. Jan van het Kruis en het "qalb " van Ibn 'Arabi. Een begijnengemeenschap te Wezemaal rond Ruysbroeck : Mystique nuptiale, mystique maternelle.

In: Dierkens Alain. Willem Jordaens. Auteur en vertaler.

Shop by category

Alice de la Cambre. Regards sur la vie. Begijnen en begijnenbeweging te Diest tot III. Pelgrims naar het land van de minne: Mystagogie en memoria bij Hadewijch van Brabant. In: de Wilde Peter ed. Op reis met Memoria. Hilversum, , pp. Begraven te minderbruers. Het minderbroedersklooster van Diest archeologisch onderzocht. Diestse Minderbroeders in historische bronnen.

In: Wouters M. Het culturele leven: het onderwijs, de wetenschappen, de kunsten. Verhaal van de gotiek: Halle en omgeving. Leuven, Provincie Vlaams-Brabant, , 48 p. Brabantse bouwmeesters. Het verhaal van de gotiek in Leuven. Leuven, Provincie Vlaams-Brabant, , 56 p. De trage komst van de gotiek. De beeldende kunsten en de architectuur.

De ontwikkeling van de gotische kunsten. Domestic architecture in high and late medieval Antwerp Belgium. Der Haubau. Van klei tot kerk. Baksteengotiek in de Kempen. Antwerpen, Openbaar kunstbezit, , 87 p. Erfgoedgids 1. Zur Rezeption von mythischem Schrifttum aus dem 'niderlant' im 'oberlant'.

Het literaire leven. Thesaurus Sigeberti Gemblacensis. Un nouveau fragment de la Continuatio Aquicinctina de la chronique de Sigebert de Gembloux. Het minderbroedersklooster van Diest archeologisch onderzocht, pp. Flandre - Vlaanderen. De ruimtelijke ontwikkeling van de kustvlakte in de vroege en de volle Middeleeuwen en de evolutie van de omgang van de mens met het water. Het voorbeeld van Kamerlings Ambacht.

Spaenhiers Koekelare: jaarboek, , pp. Wie was Willem van Gulik. Pevelenberg: Wie was Gwijde van Namen. Pevelenberg; 1 Revue du Nord Lille , , , pp. Boudewijn met de Ijzeren arm schaakt Judith. De 25 dagen van Viaanderen.

Domeinvorming in de 'wildernis' en de ontwikkeling van vorstelijke macht. Het voorbeeld van het bezit van de graven van Vlaanderen in het Ijzerestuarium tussen en De burggraven van Roeselare.. Rollarius Roeselare , , pp. Het kader van grafelijke gerechtsofficieren in het Brugse Vrije. Over de subvencien van onsen gheduchten heere ende prinche. Een geschil tussen de hoofdschepenen van het Land van Dendermonde en enkele lokale schepenbanken in Een zonderling gerechtelijk duel als late uitloper van de Gentse Alijn-Rijnvete. Van Mensen en Dingen.

Tijdschrift voor volkscultuur in Vlaanderen, II, , , pp. De sociografie van laatmiddeleeuwse gerechtelijke instellingen. Seerecht im Hanseraum des Edition und Kommentar zum Flandrischen Copiar nr. Seerecht im Hanseraum im In: Jahnke Carsten , Grassman Anjekathrin. Ritueel en publiek. De rol van de toeschouwers bij de wetsvernieuwing in Gent, Brugge en leper in de vijftiende eeuw. Jurisdictie over criminele clerici. Vrije van Brugge vs. De Vlaamse wetsvernieuwing. Een onderzoek naar de jaarlijkse keuze en aanstelling van het stadsbestuur in Gent, Brugge en leper in de Middeleeuwen.

Veurne, Archaeology in Confrontation. Aspects of Roman Military Presence in the Northwest. In: Studies in honour of Prof. Hugo Thoen. Gent, Ghent University, , pp. Archaeological Reports Ghent University 2. De slag op de Pevelenberg, 18 augustus Une manifestation de paix en terre de Flandre. Langemark en de Guldensporenslag. Biekorf Brugge , CIV, , 4, pp. De ware Jan Breidel? Bastions voor Koning en God.

Forten en verdedigingswerken in het krekengebied van Oost-Vlaanderen. Gent, Provinciebestuur Oost- Vlaanderen, , 78 p. Kleine cultuurgidsen. Een Hollands verhaal in de aanloop naar de slag bij. Een Hollands verhaal in de aanloop naar de Slag bij de Pevelenberg. De verdwenen Vrede van Gavere gerestaureerd? In: De Saulce A. Revue du Nord. Analogien zu der Familie Veckinchusen und zu ihrem Handel im Die deutsche Konnexion: Zutphen, Handelsstadt im Hanze in Vlaanderen.

Dortmunder Hansekaufleute in Flandern und England. In: Schilp Thomas. Die vatikanischen Quellen. Flandrische Beziehungen zum Geldumlauf am Niederrhein und in Westfalen. In: Frosien-Leinz Heike. Von Flandern zum Niederrhein. Begleitband zur Ausstellung, pp. Hanse merchants and the Bruges money market Schwerin, , pp.

De Romeinse wegen in het Vlaamse kustgebied. Leiden alle wegen naar Oudenburg? In: Meulemeester Jean Luc red. Romeinse wegen in Vlaanderen, pp. Middeleeuwse wegen en transport. Een beknopt overzicht van de problematiek, en een overzicht van de ontwikkeling van het wegennetwerk na de Romeinse periode.

Romeinse wegen in Vlaanderen. Atrecht en Gent: stadsomwalling en Gravensteen voor ca. Nieuwe gegevens en onderzoekstechniek. Archaeologia Mediaevalis Brussel , , 27, pp. Het Latijnse Brugge. De Klassieke Oudheid in het Brugse stadsbeeld. Brugge, West- Vlaamse Gidsenkring, , p. Het Brugse belfort. Onderzoek in het Gentse Prinsenhof. De ontwikkeling van Blandinium. De Gentse Portus aan de Reep : Een historische verkenning. Archeologisch vooronderzoek op het Sint-Pietersplein en aan de Tweekerkenstraat. Aardewerk, metaal en hout. Een middeleeuws stadswoonhuis met half-ingegraven ruimte langs de markt te Geraardsbergen.

Dendermonde, Noodopgravingen op de markt van Geraardsbergen, een voorlopige stand van zaken. Geschied- en Heemkundige Kring Geraardsbergen, , , pp. De dierenresten. In: Een middeleeuws stadswoonhuis met half-ingegraven ruimte langs de markt te Geraardsbergen, pp. Het leer. Kersen en ander fruit. Bespreking van de structuren. Guilds in medieval Flanders. Myths and realities of guild life in a export oriented guild-life. Journal of medieval history Amsterdam , XXX, , 2, pp. Over slapscheten en levereters. Pamfletten en strooibriefjes in de laatmiddeleeuwse Vlaamse stad. Some notes on the infrastructure of Brugge.

With the emphasis on the water supply. IV Die Infrastruktur. Voedselconsumptie in het Brugse Sint-Janshospitaal tijdens de Middeleeuwen Die Kaufmannstadt. Trier, , pp. Ein Netzwerk vorteilhafter Handelsbeziehungen oder programmierte Interessenkonflikte? Fremde unter Freunden, Freunde unter Fremden? In: Selzer Stephan. Menschenbilder - Menschenbildner. Individuum und Gruppe im Blick des Historikers. Werner Paravicini zum In: Hammel-Kiesow Rolf. Brugge, belegerd en beschoten in Die Personengruppe um den Kaufmann Hermann Hosang. In: Angermann Norbert.

Baltischen Seminar. Biblioteca Abat Oliba. In: Ibid. Medieval Scottish associations with Bruges. In: Ditchburn David , Brotherstone Terry ed. Freedom and authority : Scotland c. East Linton, Tuckwell, , pp. Accijnswezen en vervoergezelschappen met betrekking tot de dranken te Brugge in de 14de en 15de eeuw. Inwoners te Deinze in de 13e eeuw. De Gentse Sint-Baafsabdij en de oudste vermeldingen van Mere.

Blandinium rond het jaar Twee eeuwen monastieke bloei en uitstraling in de Gentse Sint-Pietersabdij. De veertiende-eeuwse Gentse stadsrekeningen met gaten in het perkament en lacunes in de tijd. De Gentse opstand De strijd tussen rivaliserende netwerken om het stedelijk kapitaal.


  • Similar books and articles!
  • Special Relativity;
  • Similar books and articles;
  • Divine Fantasy (Divine, Book 4)?

Heule, UGA, , p. Standen en Landen Zelfstandige vrouwen. Blijken van economische activiteit van vrouwen in de jaarregisters van de keure van Gent. Jan Borluut. Een middeleeuws stadswoonhuis met half- ingegraven ruimte langs de markt te Geraardsbergen. De Geraardsbergse oorkonders van 25 februari Prosopografische en zegelkundige identificatie-elementen voor een sociale stratificatie. De drang naar macht. De Ieperse stadsmagistraat in de veertiende eeuw De heren vanAssebroek in de 14de eeuw. Arsbroek Assebroek , XXI, , pp. De heren van Spiere en het Hoge Hof van Spiere 13e e eeuw.

Heren, heerlijkheden en grondbezit in Outrijve 13de - 16de eeuw. Quels liens unirent Comines et Wartembeke? Approche d'un fonds disparu. Over Banghelin van Aardenburg en zijn omgeving, Mons, , pp. Het leen en de heerlijkheid van Assebroek in de Middeleeuwen. Pleidooi voor een nieuw onderzoek. Lenen en leenmannen in Petegem en Moregem in de late Middeleeuwen De vroegste vermeldingen van het dorp 'Grembergen'. Archeologische vondsten in de omgeving van Koekelare Een bijgestelde datering voor de oorsprong van het Oosthof in Koekelare. Inwoners van Kruishoutem in de 13de eeuw.

Jaarboek Maritieme archeologie: "case study" Walraversyde. De inrichting van een getij denlandschap. De problematiek van de vroegmiddeleeuwse nederzettingsstructuur en de aanwezigheid van terpen in de kustvlakte: het voorbeeld van Lejfinge gemeente Middelkerke, prov. West- Vlaanderen. De middeleeuwen van tot Meer dan jaar archeologie te Middelkerke, pp. Appauvrissement et endettement dans Ie monde rural. In: Le Monnier. Institute Internazionale di Storia Economica 'F.